ORGANIZATOR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im prof. dr hab. Eleonory Reicher
Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów
tel. (22) 670 91 77
e-mail: klinika.zapaleniastawow@spartanska.pl
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40