Komitet naukowy

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR, Z-ca Dyrektora ds. klinicznych oraz Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Z-ca Dyrektora ds. naukowych oraz Kierownik Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR, Kierownik Kliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii dla województwa mazowieckiego

 

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Kierownik Kliniki Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

dr n. med. Piotr Gietka - p.o. Kierownika Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko - Konsultant Krajowy z Dziedziny Reumatologii

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR

dr n. med. Maria Maślińska

Klinika i Poliklinika Wczesnego Zapalenia Stawów

 

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

Sylwia Ostrowska

Monika Dąbrowska

Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

 

 

 

 

1 dzień, 17.05.2019 
Miejsce:
Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

11.00-11.30

Rejestracja uczestników

11.30-13.00

Sesja panelowa I
Spotkanie praktyków z organizatorami systemu zdrowia

Moderatorzy:

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Marek Tombarkiewicz
Uczestnicy:

Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Roman Topór-Mądry - Prezes AOTMiT

Andrzej Jacyna - Prezes NFZ

13.00-14.00

Sesja panelowa II

Omówienie najważniejszych problemów z konsultantami wojewódzkimi i ordynatorami oddziałów reumatologicznych

Moderator:

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii

14.00-14.30

Przerwa na lunch

14.30-15.30

Sesja panelowa III

Otwarta sesja naukowa. Przedstawienie wniosków z najważniejszych projektów, doktoratów, habilitacji i publikacji z zakresu reumatologii

Moderator:

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

UWAGA! Za najlepiej ocenioną pracę naukową - nagroda Dyrektora NIGRiR

15.30-18.30 Czas wolny

Uroczysta Sesja
Hotel MERCURE Warszawa GRAND

ul. Krucza 28,  00-522 Warszawa

18.30-18.35

Przemówienie Dyrektora NIGRiR

 

18.35-18.55

Wykład inauguracyjny. Niektóre fakty i mity medyczne w ujęciu historycznym

prof. Zofia Zwolska

18.55-19.00

Wystąpienie Redaktora Naczelnego i zastępcy Redaktora Naczelnego Czasopisma Reumatologia

19.00-19.10

Wystąpienie Prezesa Wydawnictwa Termedia

19.10-20.00

Wręczenie nagród czasopisma "Reumatologia"

20.00

Kolacja

2 dzień, 18.05.2019
Miejsce: 
Sala Konferencyjna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

09.00-09.10

Otwarcie Konferencji

dr n. med. Marek Tombarkiewicz - Dyrektor NIGRiR

09.10-11.40

Sesja I

Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

09.10-09.30

Wpływ diety śródziemnomorskiej na przebieg zapalnych chorób stawów

dr hab. n med. Hanna Przepiera-Będzak

09.30-09.50

Rozwój dziecka chorującego na MIZS w aspekcie powikłań choroby

prof. nadzw. dr hab. n med. Zbigniew Żuber

09.50-10.10

Zależności pomiędzy aktywnością  zapalnych chorób stawów a zespołem metabolicznym

prof. dr hab. n med. Maria Majdan

10:10-10:30

Miejsce tofacytynibu w monoterapii u chorych na RZS

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR

Wykład sponsorowany firmy Pfizer

10.30-10.50 

Fibromialgia - problem praktyczny czy teoretyczny?

prof. dr hab. n med. Włodzimierz Samborski

10.50-11.10

Zaburzenia seksualne w chorobach reumatycznych

prof. dr hab. n med. Eugeniusz J. Kucharz

11.10-11.40

Systemowe zmiany w reumatologii w latach 2016-2019

11.40-12.00

Przerwa kawowa

12.00-14.30

Sesja II

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR

12.00-12.20

Wpływ mikrobiomu na rozwój chorób reumatycznych

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR

12.20-12.40

Czy można zapobiegać osteoporozie

prof. dr hab. n med. Piotr Głuszko

Grant edukacyjny firmy Amgen

12:40-13:00

Koncepcje blokowania IL-17 w chorobach reumatycznych

dr n. med. Maria Maślińska

Wykład sponsorowany firmy Novartis

13.00-13.20 

Mieszana choroba tkanki łącznej - leczenie i ocena skuteczności leczenia

dr hab. n med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR

13.20-13.40

Inne oblicza zespołu Sjögrena

dr n. med. Maria Maślińska

13.40-14.00

Przeszczepy szpiku w twardzinie układowej

dr hab. n. med. Emilian Snarski

14.00-14.20

Przewlekłe nawracające zapalenie kości i szpiku

dr n. med. Piotr Gietka

14.20-14.30

Dyskusja

14.30

Zakończenie konferencji, Lunch

W programie, przewidziano wystąpienia promocyjne firm

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40